Nagi no Asukara ตอนที่ 1-26 ซับไทย จบแล้ว

Nagi no Asukara ตอนที่ 7

สมัยโบราณกาล มนุษย์อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเล โดยมีสิ่งที่เรียกว่า "เอน่า" เป็นสิ่งที่ทำให้สามารถอาศัยอยู่ในทะเลได้ และนับถือ เทพแห่งท้องทะเลที่คอยปกป้องชาวสมุทรมาตลอด แต่ต่อมา ก็ได้มีมนุษย์ที่พยายามขึ้นไปอาศัยบนแผ่นดิน จึงเกิดการแบ่งแยกดินแดนที่อยู่อาศัยกันนับแต่บัดนั้นมา วัฒนะธรรม การนับถือที่มีต่อเทพเจ้าแห่งท้องทะเล ก็เริ่มหายไปจากคนที่ขึ้นไปอาศัยบนผืนดิน...

Nagi no Asukara ตอนที่ 1
Nagi no Asukara ตอนที่ 2
Nagi no Asukara ตอนที่ 3
Nagi no Asukara ตอนที่ 4
Nagi no Asukara ตอนที่ 5
Nagi no Asukara ตอนที่ 6
Nagi no Asukara ตอนที่ 7
Nagi no Asukara ตอนที่ 8
Nagi no Asukara ตอนที่ 9
Nagi no Asukara ตอนที่ 10
Nagi no Asukara ตอนที่ 11
Nagi no Asukara ตอนที่ 12
Nagi no Asukara ตอนที่ 13
Nagi no Asukara ตอนที่ 14
Nagi no Asukara ตอนที่ 15
Nagi no Asukara ตอนที่ 16
Nagi no Asukara ตอนที่ 17
Nagi no Asukara ตอนที่ 18
Nagi no Asukara ตอนที่ 19
Nagi no Asukara ตอนที่ 20
Nagi no Asukara ตอนที่ 21
Nagi no Asukara ตอนที่ 22
Nagi no Asukara ตอนที่ 23
Nagi no Asukara ตอนที่ 24
Nagi no Asukara ตอนที่ 25
Nagi no Asukara ตอนที่ 26
newyork888

Source Select

  • ตัวเล่นหลัก
london168

Relate Posts