Jouran The Princess of Snow and Blood ตอนที่ 1-12 ซับไทย จบแล้ว

Jouran: The Princess of Snow and Blood ตอนที่ 3

เรื่องราวเกิดขึ้นในยุคเมจิปี 64 ประเทศญี่ปุ่นอีกแห่งหนึ่งที่ปกครองโดยตระกูลโทกูงาวะ ประเทศอาศัยแหล่งพลังงานอย่าง “สายแร่มังกร” ทำให้เกิดเป็นลักษณะการพัฒนาอย่างเป็นเอกลักษณ์ที่เอโดะผสมผสานกับวิทยาศาสตร์ เบื้องหลังของความเจริญ องค์กรต่อต้านสถาบันอย่าง “คุชินาวะ” กำลังเตรียมปฏิวัติ รัฐบาลโทกูงาวะไหว้วานให้องค์กรอย่าง “นูเอะ” ขับไล่และกำจัดมันซะ นางเอก ยูกิมุระ ซาวะถูกฆ่าล้างตระกูลในวัยเด็ก ในฐานะผู้ลงทัณฑ์ของ “นูเอะ” จึงตามหาหัวหน้าขององค์กร “คุชินาวะ” อย่างต่อเนื่องเพื่อล้างแค้น...

Jouran: The Princess of Snow and Blood ตอนที่ 1
Jouran: The Princess of Snow and Blood ตอนที่ 2
Jouran: The Princess of Snow and Blood ตอนที่ 3
Jouran: The Princess of Snow and Blood ตอนที่ 4
Jouran: The Princess of Snow and Blood ตอนที่ 5
Jouran: The Princess of Snow and Blood ตอนที่ 6
Jouran: The Princess of Snow and Blood ตอนที่ 7
Jouran: The Princess of Snow and Blood ตอนที่ 8
Jouran: The Princess of Snow and Blood ตอนที่ 9
Jouran: The Princess of Snow and Blood ตอนที่ 10
Jouran: The Princess of Snow and Blood ตอนที่ 11
Jouran: The Princess of Snow and Blood ตอนที่ 12
newyork888

Source Select

  • ตัวเล่นหลัก
london168

Relate Posts