hotgraph88 brazil999 ufazeed hydra888 mahagame881 panama888 kingdom lockdown168
Big Order พลังจิตเปลื่ยนโลก ตอนที่ 1-10+OVA ซับไทย จบแล้ว

Big Order พลังจิตเปลื่ยนโลก ตอนที่ OVA ซับไทย ตอนที่ 4

สิ่งที่ “โฮชิมิยะ เอจิ” เคยอธิฐานเมื่อ 10 ปีก่อน ไปคือ “การล่มสลายของโลก” จนโลกได้พังพินาศจากปรากฏการณ์หายนะลึกลับและนั่นเกิดจาก “คำอธิษฐาน” ของเอจิในวัยเด็กที่บังเอิญเป็นจริงขึ้นมา โลกที่เหล่าผู้มีพลังพิเศษซึ่งเปลี่ยน “คำอธิษฐาน” ให้เป็นพลังพิเศษ ที่เรียกว่า “ออเดอร์” เอจิถูกตามล่าในฐานะต้นเหตุของหายนะ ทำให้เขาต้องใช้พลังอีกครั้ง

Big Order พลังจิตเปลื่ยนโลก ตอนที่ OVA ซับไทย
Big Order พลังจิตเปลื่ยนโลก ตอนที่ OVA ซับไทย
Big Order พลังจิตเปลื่ยนโลก ตอนที่ OVA ซับไทย
Big Order พลังจิตเปลื่ยนโลก ตอนที่ OVA ซับไทย
Big Order พลังจิตเปลื่ยนโลก ตอนที่ OVA ซับไทย
Big Order พลังจิตเปลื่ยนโลก ตอนที่ OVA ซับไทย
Big Order พลังจิตเปลื่ยนโลก ตอนที่ OVA ซับไทย
Big Order พลังจิตเปลื่ยนโลก ตอนที่ OVA ซับไทย
Big Order พลังจิตเปลื่ยนโลก ตอนที่ OVA ซับไทย
Big Order พลังจิตเปลื่ยนโลก ตอนที่ OVA ซับไทย
Big Order พลังจิตเปลื่ยนโลก ตอนที่ OVA ซับไทย
newyork888

Source Select

  • ตัวเล่นหลัก
london168

Relate Posts