Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1-2) ตอนที่ 1-33 ซับไทย จบแล้ว

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 14

กล่าวถึง “พารุส” อาณาจักรอันเกรียงไกร ขึ้นชื่อในแสนยานุภาพของกองทัพม้าดุจไร้ผู้ทัดเทียมต่อกรได้ ตัวเอกของเรื่องนี้คือ “อัสลัน” เจ้าชายแห่งอาณาจักรพารุสผู้มีพระชนมายุเพียง 14 ชันษา ได้เข้าร่วมรบในศึกครั้งแรกกับกองทัพแห่งอาณาจักร “ลูซิทาเนีย” ซึ่งสงครามในครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ ที่ต้องแข็งแกร่งเพื่อหยัดยืนต่อโชคชะตาของตนเอง

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 1
Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 2
Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 3
Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 4
Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 5
Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 6
Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 7
Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 8
Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 9
Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 10
Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 11
Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 12
Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 13
Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 14
Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 15
Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 16
Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 17
Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 18
Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 19
Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 20
Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 21
Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 22
Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 23
Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 24
Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 25
Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 26
Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 27
Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 28
Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 29
Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 30
Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 31
Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 32
Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 33
Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 34
newyork888

Source Select

  • ตัวเล่นหลัก
london168

Relate Posts